Dokončení venkovních zdí

Dne: 7.11.2016, #Stavba

Zdi zemělodě z venku jsme dodělávali postupně. Pneumatiky jsme nanesli silnou vrstvou hlíny s vodou a slámou. Finálně jsem je pak uzavřeli izolací v podobě polystyrenových desek, do pneumatik pod nánosem hlíny zašroubovaných dlouhými vruty. Desky izolace jsou po celé výšce zdi i kolem betonového věnce. Zajímavé bylo dávat polystyren na kulaté rohy :). V létě se desky trochu slunily - bohužel se sluncem začaly mírně drolit, tedy bylo na čase je přikrýt folii a zakopat pod zem.

Od země do dvou metrů jsme nandali nopovou fólii, která drží v deskách přišroubovaná vrutama. Folie přesahuje až na zem, kde je zatížena jílem, aby nikam neodlétávala, než se zeměloď zasype a také aby byla nepropustná vrstva u země. Horní část zdi je zakryta EPDM fólií, která má velkou pružnost. Přesahuje přes dolní část a je přišroubovaná k trámu položenému na betonovém věnci.

Aby bylo vše pevně uchyceno a již se s ničím nehýbalo, postupně jsme začali zeměloď zasypávat hlínou. Jeden bok je přikrytý zcela, V rohu se severí stěnou je hlína přihrábnuta až těsně k hodnímu okraji zdi. Nicméně u zdi je nechaný prostor, tam budou nasypány kamínky. Těsně za linií střechy začíná svah dolů. Do svahu budeme sázet různé keříčky.

Zatepletní zadních a bočních zdí
Zateplení zdí
přesah nopové folie na zem
Přesah nopové folie na zem
zatížení nopové folie jílem
Zatížení nopové folie jílem
částečné zahrabání zdi z boku
Zateplení zdi z boku
částečné zahrabání stěn
Částečné zahrabání
přichycení folie k trámu
Přichycení folie k trámu
nopová i epdm folie na sobě
Nopová i EPDM folie
Zahrabání zemělodě z boku
Zahrabání zemělodě