Pneumatiky

Dne: 27.12.2013, #Stavba

Jak budeme stavět? Postupně budu psát články o jednotlivých technologiích výstavby. Dnes začnu tím nejdůležitějším, což jsou pneumatiky. Staré pneumatiky se používají jako základní stavební materiál. Jsou odpad, který se špatně recykluje (jsou zdarma a je jich všude dost). A navíc jsou skvělý stavební materiál.

Pneumatiky se používají jako cihly. Začne se spodní vrstvou. Pneumatiky se umístí na zem, na dno se vloží kus igelitu jako hydroizolace a naplní se hlínou. Hlína se do pneumatik bouchá velkou palicí.

Každá pneumatika má po naplnění více než 100kg. Poté se umístí další vrstva. Každou pneumatiku v této vrstvě přišroubujeme čtyřmi vruty do předešlé vrstvy. Poté se do pneumatiky vloží na dno kus kartonu, aby nevypadávala hlína a může se plnit hlínou.

Aby zeď lépe držela pohromadě, natlučou se do ní roxory. Z vnitřní strany se bude zeď nahazovat hlínou a z vnější bude celá zasypaná. Zhruba půl metru za zdí bude ještě tepelná izolace, asi polystyren. Takováto zeď tvoří termomasu, která způsobuje velkou tepelnou setrvačnost domu.

Pneumatiky na dům
Pneumatiky na dům
Pneumatiky na dům
Pneumatiky na dům

Zeď bude navrchu zakončená věncem. Jak je patrná z obrázku, bude mít tři patky, které pomohou jako opora. Vzhledem k dobrému odvětrání budovy si dovolíme udělat stropy o trochu nižší než je běžné a proto i zeď nemusí být tak vysoká.

Skrz tuto zeď povedou mnohé prostupy na další vybavení domu, které proberu v jiném článku. Nejdůležitější a největší jsou však prostupy na větrání, které povedou do každé sekce domu.

Postup výstavby bude: nejdřív postavíme celou zeď, poté budeme odzadu zahrnovat hlínou a přidávat termoizolaci. Nahození zdi zevnitř proběhne až po zastřešení budovy. Tento postup se liší od běžně požívaného, kde se postupuje se vším najednou. Náš postup je jiný z důvodu, že přepokládáme že budeme většinu prací provádět sami. A abychom ušetřili za pronájem strojní techniky, postavíme nejdřív zeď ručně a poté necháme strojně zahrnout odzadu.

Zdi z pneumatik budeme používat i v jiných částech domu, ale to již nebudou tak velké zdi, popřípadě je budeme používat místo základů. Například bude zeď z pneumatik pod předním oknem, ale to budou maximálně, dvě nebo tři vrstvy. Zatímco zadní zeď bude devět vrstev.