Voda a kanalizace

Dne: 29.12.2013, #Stavba

Voda se v zemělodích používá dešťová. Sbírá se ze střechy do nádrží umístěných za domem pod zemí. Odtud se samospádem přivádí do domu. V domě je voda filtrována na užitkovou a pitnou. Kvalitu tohoto řešení v našich podmínkách budeme testovat.

Odpadní voda se dělí na šedou a černou. Černá se odvádí do septiku. Do černé vody patří: odpad z WC, kuchyňský dřez, myčka (ač se většinou v zemělodích nepoužívá, nechceme se tohoto luxusu vzdát). Šedá voda je ze sprchy, umyvadel a pračky.

Šedá voda je sváděna do skleníku. Záhon ve skleníku je botanická buňka. Což je velká vana naplněná štěrkem a na povrchu hlína. V ní rostou rostliny, které si z vody berou živiny a zároveň ji čistí. Takto přefiltrovaná voda se používá na splachování WC (zhruba polovina vody, kterou člověk za den spotřebuje je použita na splachování, tímto se vlastně spotřeba vody na člověka sníží na polovinu).

Odtok ze septiku bude také do botanické buňky, tentokrát venkovní. Tím že bude tak malé množství vody, která jde do septiku, nemusí být vnější botanická buňka velká.

Teplá voda bude ze solárního kolektoru hlavně v létě. Přes zimu bude teplá voda z výměníku v kamnech. Jako záloha bude ještě průtokový ohřívač na případné dohřátí vody.

Voda a kanalizace
Venkovní záhonek
Voda a kanalizace
Botanická buňka
Voda a kanalizace
Záhonky
Voda a kanalizace
Záhonky
Voda a kanalizace
Filtrační systém