Vytápění a chlazení

Dne: 28.12.2013, #Stavba

Domek je navržen tak aby se maximalizovaly solární zisky v zimě a minimalizovaly v létě. A zároveň je dobře izolován a má velkou tepelnou setrvačnost. Tyto faktory způsobují minimální potřebu vytápění a chlazení.

V zimě, když je slunce nízko, svítí do celého domu a vyhřívá masivní zdi, které pak teplo uvolňují. V létě naopak slunce svítí pouze do skleníku, tudíž obytné prostory nejsou vyhřívány. Navíc sklon skla na skleníku je nastaven tak aby v zimě svítily paprsky kolmo na sklo. Zatímco v létě paprsky dopadají pod velkým úhlem, aby se část od skla odrazila.

Jako doplňkové vytápění budeme mít raketová kamna , která budou mít přikládání z verandy, aby se zamezilo případnému kouři v kuchyni. Kamna také vyčerpávají vzduch z místnosti, což způsobuje drobný podtlak, pak do místnosti prosakuje studený vzduch netěsnostmi. V našem případě tento efekt nevadí, protože na verandě může být chladněji. Na kamnech budeme mít také nainstalovanou spirálu na ohřev vody a malou troubu na pečení.

Větrání je zajištěno pomocí trubek, které končí v zadní části místností. Ve skleníku jsou střešní okna, která při otevření vyvolají komínový efekt. Teplý vzduch odchází nahoru a na jeho místo je nasáván vzduch trubkami. V zimě trubky vzduch předehřejí, v létě zchladí.

Na větší zachování tepla má vliv ještě skleník, který působí jako přechodová zóna mezi vnější teplotou a teplotou v místnostech. Ale také třeba zádveří u každých vstupních dveří, kté bráni průniku vzduchu zvenčí do skleníku.

vytápění
Vytápění