Jílové jezírko

Dne: 29.8.2022, #Permakultura

Na pozemku máme 2 malá jezírka a 1 jedno velké. Podloží v daných lokalitách je vesměs jílové.


Malá jezírka

Na hloubku jsou 1-1,5m. Průměr do šířky mají 2-3m. Je to tedy spíše taková malá tůňka :). Díru do země vyhloubal bagr na pár hrábnutí. Jedna strana je rovná a svažitá, aby se dalo dolů sejít a zbytek je kruhového půdorysu. Břehy se svažují, případně se časem sesunuly do vhodného přírodního úhlu. Pokud tedy zůstane na díře v zemi kolmý sráz, musí se počítat s postupným sesuvem.

První jezírko je v nejvyšším bodě mírně svažitého pozemku. Zachytává vodu, která teče z okolí nad naším pozemkem a postupně propouští vodu dále. Jeho podloží je zvláštní černá jílová hmota s trochou písku.

Druhé jezírko je ve sluneční pasti na jednom z krajů pozemku uprostřed délky. Jeho podloží je jílové. Po velmi mokré zimě a mokrém jaru jezírko přetékalo a sluneční past tak byla delší dobu pod vodou.

První roky jezírka vysychala, to bylo v létě hodně sucho. Pak byla jedna zima hodně mokrá a od té doby nevyschla, až do letošního léta, to vyschlo horní jezírko. Jezírko ve sluneční pasti vysychalo hodně, ale ještě se v něm voda udržela.

Jezírka jsme zpočátku neosazovali a čekali jsme na ustálení sesuvu. Břehy se zatím osídlily samy a my jsme jen vysadili rostliny, které zde chceme. Konkrétně máta, vrba, lekníny, kostival, jahody a vodní trvalky.

Kolem vodních ploch se drží ropuchy i vážky. Jezírka nečistíme ani od listí ani od jiného biologického materiálu. Necháváme larvy, které v jílovém podkladu žijí, dorůst.

Jezírka jsou napouštěna pouze dešťovou vodou.


Velké jezírko

Tato vodní plocha byla vytvořena na základě pozorování dané lokality pozemku. Jeden velmi mokrý rok zde stála dlouho voda. Je to nejspodnější část pozemku, což je logické pro vodní plochu, ale před řečeným rokem tu bylo úplné sucho (jako všude jinde na pozemku..). Vzhledem k tomu, že dle permakultury by určitá plocha pozemku měla být voda, aby ekosystém dobře fungoval a doplňoval se, byla volba velké vodní plochy pro toto místo správná. Na všechna rozhodnutí a projekty musí nastat čas.

Objednal se bagr a ten si pěkně máknul. Velikost shrneme na 20x6x2m, ale tvar je to nepravidelný a samozřejmě jsou zde svažité břehy. Některé břehy jsou strmější a některé jsou dělané na velmi pozvolné vcházení do vody. Je zde čistý jíl, který se navozil ze dvou stran jezírka, aby tvořil zástěnu od silnice. Bagr kopal na několikrát a mezitím se prohlubeň začala napouštět.

Naše očekávání byla taková, že jezírko v létě prostě vyschne nebo tam bude jen bláto. Je to velká plocha na vysychání a jsme v oblasti v ČR, kde velmi málo prší. Ehm, tak ještě během podzimu 2021 se celá plocha naplnila. Přes léto byl viditelný úbytek vody. Jednak se samozřejmě voda vsakovala dále pod náš pozemek a pak se vypařovala. Úbýtek byl i 50cm. Nicméně stále bylo dostatek vody, aby to nebylo jen bláto. Jezírko se napouští dešťovou vodou, teče do něj nevsáklá voda z pozemku a má občasný přítok z přeseknuté polní drenáže.

Okolí jezírka jsme na jaře osázeli vrbami, rákosím, orobincem a vodními travinami. Dále jsme přidali vodní mátu, kostival a na horní hranu břehu jsme dali maliny. Proč maliny? Protože je cpu všude, těch není nikdy dost.

Usadili se nám zde také žáby i vážky. Samozřejmě také drobní vodní živočichové.

Debatovali jsme doma, jestli budeme rozšiřovat jezírko, protože jsme přehodnotili nějaké prostory, ale zatím se nic z rozšíření neralizuje. Mezitím jsem začala vylepšovat okolí v podobě vyvýšeného pozorovacího místa, zamulčování hromady hlíny a osázení rostlinami.

Nejdříve se řeklo, že se v žádném případě nebudeme zde koupat, protože jíl - člověk do něj stoupne a jíl ho nepustí. No a pak přišly první horké letní dny a už jsme skákali do vody. Děti a pes se v jezírku koupou celé léto. Má to jednu nevýhodu - rozvířený jíl si dlouho sedá a do druhého dne to opravdu nestihne, takže je vlastně stále hnědý od zvířeného jílu.