Stavební povolení na zeměloď

Dne: 22.3.2015, #Informace

V první řadě musím zmínit, že jednání s každým úřadem či úředníkem je velice individuální. Někteří úředníci povolí věci, které nedovoluje ani zákon a s jinými se budete hádat i o to na co máte ze zákona nárok.

Jak to máme my? Máme povolení na zeměloď. Abych byl přesný, máme územní rozhodnutí, že můžeme stavět. (územní rozhodnutí je co se týče zpracování projektu mnohem jednodušší, ale lze ho aplikovat jen u některých staveb a navíc je problém ho prodloužit, když to za ty dva roky nestihnete) Máme povolenou zemědělskou stavbu – skleník, postavenou z tvárnic s nepálenou hlínou (žádný přesnější popis mě nenapadl, když jsem nechtěl zmínit pneumatiky).

Obecně u zemělodí je jediný rozdíl proti jiným alternativním domům a to je použití pneumatik. Pneumatiky zatím nemají žádný certifikát (v ČR) použití jako stavební materiál. Tudíž neznám úředníka, který by jejich použití přímo povolil.

Se stavbou alternativních domů je spojeno více problémů. Alternativním domem myslím všechny neobvyklé domy, se kterými se může úředník setkat. Prakticky není možné postavit rodinný dům, který nebude připojený na inženýrské sítě. Rodinný dům lze také stavět jen na stavebních parcelách dle územního plánu dané obce. (povolení na rodinný dům je také nejsložitější a vyžaduje i další jinak ne zcela nutné investice, např. pokud stojí dál od hranice pozemku, musí k němu vést 2,5m široká zpevněná cesta, atd.)

Další možností je rekreační objekt. Tam již není vyžadováno připojení na inženýrské sítě (pokud je v obci kanalizace budou se vás pravděpodobně snažit připojit). Stále je třeba mít projekt na stavební povolení. A je třeba stavět v souladu s územním plánem (občas lze přesvědčit úřad, že vám povolí malou chatičku na zahradě i mimo územní plán).

Pokud chcete mít trvalé bydliště v daném objektu, bude asi potřeba jeden ze dvou výše uvedených.

My jsme šli cestou zemědělské stavby, protože stavíme na orné půdě. U nás v obci existuje územní plán, který zabírá pouze obec a ne pozemky okolo. Proto jsme pro úředníky byli na parcele bez územního plánu, tedy zemědělské stavby jsou automaticky povoleny. (do 300m2 a 7m výšky) Zemědělské stavby se dají často postavit i mimo existující územní plán. Zemědělské stavby mohou mít i obytné prostory do třetiny plochy objektu, ale pak už opět nestačí jen územní rozhodnutí.

Co obnáší územní rozhodnutí? Projekt (který snad ani nemusí mít razítko), souhlasy sousedů, souhlas obce, souhlas úřadu životního prostředí a poté schválení stavebním úřadem.

Co obnáší stavební povolení / stavební oznámení? (oznámení je pro RD do 150m2 plochy) Stavební projekt se vším co k tomu patří, požární zprávu, energetický štítek, dle lokality měření radonu, souhlasy připojení od firem provozujících inženýrské sítě + vše z předešlého případu. Při stavbě rekreačního objektu některé z uvedených věcí mohou vypadnout.

Pokud mám uvedené nějaké nepřesnosti tak se předem omlouvám. Určitě neznám všechny zákony a výjimky z nich, ale už pár let se pohybuji v oboru výstavby rodinných domů. Ještě jednou však upozorňuji na to, že na každém úřadě můžou chtít něco jiného.