Změny

Dne: 31.1.2014, #Informace

Po prostudování mnoha článků, názoru lidí a zkušeností ze zemělodí v Evropě i ve světě jsem přistoupil ke změnám v projektu. Podnebí v Evropě je velice odlišné od toho v Americe, kde zemělodě vznikly. U nás máme mnohem méně slunečných dní než v Americe. V Americe jich je každý rok přes 200, zatímco u nás jsou i roky kdy není slunečných dní víc než 100. Z toho důvodu budeme daleko více závislí i na jiném vytápění než jen přímý sluneční zisk. Z toho důvodu bude pod celou podlahou obytných ploch umístěno podlahové vytápění.

Další věcí je, že v Americe používají samotné teplo země na stabilizaci vnitřní teploty zemělodí. Teplota země se dá odhadnout podle průměrné roční teploty vzduchu + množství získané energie ze slunce. V Americe počítají s teplotou 14-15stupňů, zatímco u nás je to 7-8stupňů. Z toho plyne, že my určitě teplo země využívat nemůžeme, tím pádem bude důkladně odizolovaná celá zeměloď od okolí. Pod podlahou bude 10cm izolace a bude přerušen tepelný most, který vzniká na pneumatikové zdi. (na obrázku žlutě) A také bude část vnitřní příčky mezi skleníkem a obytným prostorem postavena z pneumatik. Které budou sloužit jako akumulátor tepla ze slunce.

Také u nás je daleko větší vlhkost než v Americe. To se projeví hlavně v zimě, kdy může vlhkost kondenzovat a poškozovat konstrukci. Abych omezil tento problém, zkusím alespoň do jedné z trubek na přívod vzduchu zabudovat nějaké vytápění (předehřátí pomocí kamen), které nám dovolí toto větrání nezavírat na zimu a nechat dovnitř proudit čerstvý předehřátý vzduch. Toto je zatím jen nápad, který je potřeba dotáhnout dokonce.

Změny na naší Earthship
Změny na naší Earthship
Změny na naší Earthship
Změny na naší Earthship